Фолклор

Празникът на селото се чества през лятото с курбан.  В деня на "празник на с. Оселна" се пее и танцува. Свещеник отправя свещена литургия.

В селото по стара традиция се спазват и до днес осем оброци.