Туризъм

Във водите на Ржана се въди балканска пъстърва и речна мряна.

Много хора , които идват тук се любуват на пъстрите багри на природата.

Селото има много валявици или т.н тепавици. Те служат за изпиране на килими и други битови постилки. Също така има и рибарници. По горното течение на реката е изградено рибовъдно пъстървово стопанство.

В долното си течение има естествен красив водопад. В близост до селото се намират Черепишкият манастир, известните отвесни скали Ритлите, паметникът на дядо Йоцо и манастир Седемте престола. Недалеч се намира и пещерата Леденика във Врачанската планина, а също така и проходът Вратцата.