Културни забележителности

 На 24 май е учредено читалище и му е дадено име "Просвета", в него има библиотека. През годините към читалището е имало духова музика и певческа група. Самодейците са имали много изяви в страната ни, за което са награждавани с грамоти.